FINAPLAN
Uw Financieel Adviseur Binnen Handbereik

Verzekeringskaart digitaal verstrekken

Voordat via onze bemiddeling een verzekering tot stand komt zijn wij verplicht om van betreffende verzekering een verzekeringskaart aan u te overhandigen of deze aan u digitaal ter beschikking te stellen.

In de verzekeringskaart staat onder andere beschreven:
- Wat wel en niet verzekerd is
- Wat er vergoed wordt
- De belangrijkste uitsluitingen

Deze verzekeringskaart is uitsluitend informatief en tevens een hulpmiddel voor u om te beoordelen of dit de juiste verzekering voor u is. Aan de inhoud van deze verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Onze voorkeur gaat uit naar digitale verstrekking en hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Deze kunt u aan ons geven door onderstaande formulier in te vullen en daarna op button "Verzenden" te klikken.